Pengumuman Kelulusan SMA NEGERI I CANDIROTO 2020/2021

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Ujian Sekolah ( US ) di SMA Negeri 1 Candiroto tahun pelajaran 2020 / 2021, kelulusan peserta ujian perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Sekolah.
Dengan Berlandaskan :
1. Undang-Undang NOMOR: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Surat Keputusan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Candiroto NOMOR : 422.1 / 029 / 2021, Tentang POS Ujian Sekolah, dan
3. Rapat Dewan Guru SMA Negeri 1 Candiroto yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2021, Tentang Penetapan Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan Tahun Ajaran 2020/2021

SMA Negeri 1 Candiroto menetapkan Kelulusan Peserta didik dari satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Candiroto dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Candiroto Kabupaten Temanggung NOMOR : 421.3 / 032 / 2021
Tentang Kelulusan Peserta didik SMA Negeri 1 Candiroto.

Pengumuman akan dilaksanakan Pada Hari Senin 3 Mei 2021 mulai Pukul 16.00 Wib, dilaksanakan secara daring melalui Website resmi Sekolah.

Untuk mengakses dan mencetak surat Keputusan tentang Penetapan Kelulusan Peserta didik dapat mengakses laman   http://kelulusan.sman1candiroto.sch.id/
dengan cara memasukkan Nomor Peserta Ujian misalnya : 03-21-03-14-001-001

Kemudian Silakan untuk dicetak, sebagai bukti kelulusan untuk ditukarkan dengan SKL (Surat Keterangan Lulus) di sekolah SMA Negeri 1 Candiroto